Doelstelling rasvereniging

De Rasvereniging Hampshire Down Nederland telt circa 200 leden en houdt zich bezig met de raszuivere fok van de Hampshire Down. De rasvereniging is de officiele stamboekhouder van het Hampshire Down ras in Nederland.

De vereniging heeft tot doel de handhaving en verbetering van het Hampshire Down schaap en de behartiging van de belangen van de fokkers en houders daarvan. We proberen dit onder meer te bereiken door:

  • het instandhouden en toezien op de naleving het fokregelement. De kwaliteit van de stamboekdieren wordt bewaakt door een uitgebreide dieradministratie, lammeren inspectie en keuringen van dieren;
  • het geven van voorlichting over het fokken en houden van Hampshire Down schapen, niet alleen ten aanzien van foktechnische aspecten, maar ook ten aanzien van economische en financiele aspecten.

Regelmatig bezoeken Nederlandse fokkers Engelse collega's om ervaringen uit te wisselen. De afgelopen jaren zijn rammen, lammeren van toprammen drachtige ooien geïmporteerd om hier te lande voor bloedverversing en rasverbetering te zorgen. Dat dit laatste ook bereikt wordt is door Engelse keurmeesters, die op de nationale keuringen eigen verenigingsdagen de Nederlandse fokresultaten beoordelen, al meerdere malen bevestigd.

© 2021 - Rasvereniging Hampshire Down Nederland